ul. Kościelna 27, 43-340 Kozy

Karawan do pogrzebu

Zakład pogrzebowy Kierpiec karawan

Transport ciała Zmarłego z chłodni do miejsca uroczystości żałobnych – najczęściej jest to kościół oraz cmentarz – może dokonać się tylko za pomocą specjalnych, przystosowanych do tego celu, pojazdów. Nasz zakład pogrzebowy posiada eleganckie karawany światowych marek, którymi przewożone są trumny oraz urny. Pojazdy te spełniają nie tylko funkcje użyteczne, ale także reprezentacyjne.

Zakład Pogrzebowy KIERPIEC w czasie uroczystości żałobnych używa karawanów, które nie tylko spełniają swoje funkcjonalne zadania, ale przede wszystkim swoją formą wyrażają szacunek względem Zmarłego i jego rodziny. Wychodzimy bowiem z założenia, że każdemu – niezależnie od statusu społecznego czy materialnego – w tej ostatniej drodze należy się cześć, wyrażona także poprzez towarzyszenie eleganckiego karawanu.